Vítáme Vás na oficiálních stránkách obce Mořkov 

 

Mořkov

                                                                   

 

 

 

Informace k rozvozu bio popelnic dne 31. března 2015

 

Oznamujeme občanům, že v úterý 31. března budeme od rána rozvážet popelnice na bio odpad. Budou vydány všem občanům před dům, kteří mají na obci podepsanou smlouvu o užívání movité věci na bio popelnici. Ti z Vás, kteří nemáte smlouvu na obci vyřízenou a podepsanou máte možnost ji uzavřít ještě zítra tj. v pátek 27. března od 8 do 11 hodin a v pondělí 30. března od 8 do 11 hodin a od 12 do 17 hodin na Obecním úřadě v Mořkově.

 

V souvislosti s tímto oznámením informujeme občany, že hnědé kontejnery o obsahu 1100 litrů již nebudou po obci na obvyklých stanovištích rozmístěny, budou k dispozici občanům pouze u sběrného dvora. Toto opatření bylo zvoleno z důvodu hygienického (zápach v zastavěném území).

 

Proto doporučujeme všem občanům, aby si o bio popelnici požádali a využili této služby, která je nabízená a zajištěná našim občanům zdarma. První vývoz bio popelnic se uskuteční v pátek 10. dubna 2015. Další termíny vývozu budou zveřejněny v dubnovém zpravodaji.

 

 

 

 

PODPOŘTE HLASOVÁNÍM – SMYSLOVÝ CHODNÍK V ZŠ MOŘKOV

http://zeleneskoly.cz/portfolio/cz/smyslovy-chodnik

 

Smyslový chodník

V areálu školy byla vybudována naučná stezka včetně venkovní učebny

v přírodě.

Zastavení na naučné stezce plní především funkci vzdělávací, ale postrádáme zde klidovou a relaxační zónu pro děti. Sdružení Tereza vyhlásila v rámci projektu Zelené školy 2015 možnost získat finanční částku 10000Kč na vybrané projekty. Tato částka by pokryla náklady potřebné pro realizaci smyslového chodníku. Do projektu je zapojeno 52 škol a pouze 15 škol s nejvyšším počtem hlasů získá dotaci na svůj projekt. Pro získání dotace je potřeba získat co nejvíce hlasů. Hlasování probíhá v období od 17.3 do 31.3.2015 na www. zeleneskoly.cz v odkazu Zelené akce 2015. Z jednoho emailu lze poslat jeden hlas. Prosím hlasujte a podpořte náš projekt.

Děkuji za pomoc při hlasování Lenka Hlavinková

 

  

                                        

           

                                

          

 

 

Oznámení pro občany

využijte mimořádné příležitosti

 

Oznamujeme občanům, že firma ASOMPO a.s.

přijímá za přijatelné ceny pneumatiky a stavební suť.

 

Cena za tunu je 35,- Kč bez DPH za oba druhy odpadu.

 

Tato nabídka platí do odvolání.

       

 

 

Majitelům volně pobíhajících psů

 

Znovu upozorňuji na problém týkající se volně pobíhajících psů v obci. Ani přes opakované výzvy se nedaří usměrnit majitelé psů a motivovat je k zodpovědnosti. Mnozí z vás si pořizují plemena psů, které neumí sami zvládat.

Svým jednáním obtěžují a v některých případech i ohrožují spoluobčany. Upozorňuji na tyto problémy, protože u nás přibývá útoků psa na člověka a dochází i k pokousání. Volně pobíhajících psů se bojí také naše děti. Při procházkách MŠ mívá paní učitelka kolem sebe hlouček ustrašených dětí.

 Nevím, proč si pořizujete psa, se kterým si nevíte rady. Když váš čtyřnohý kamarád někoho napadne, ještě se tváříte dotčeně a mnohdy ani neprojevíte lítost nad poškozeným člověkem.

 Doporučuji poškozeným, aby oznámili případný útok psa na policii ČR. Následně si pak každý rozmyslí, jak by měl svého psa zabezpečit. Věřím, že ti, o kterých je řeč se dovtípí a nebudou svým nezodpovědným přístupem škodit spoluobčanům.

 

Na četné podněty občanů

Ivana Váňová, starostka

 

 

                                                                                                                                                                                                   

 

 

Buďme ohleduplní vůči sousedům

Žádáme občany, aby respektovali neděli jako den, kdy si mnozí potřebují odpočinout po náročné práci v zaměstnání a přejí si klid. Není nic příjemného poslouchat ze sousedních zahrad po většinu dne hlučné sekačky a křovinořezy. Věřím, že se tato žádost – prosba bude po celé obci respektovat.

                                                                  Ivana Váňová, starostka

 

 

                                                                               

   

   

 

29. 3. Soňa

Zítra: Taťána

  

PRACOVIŠTĚ Czech POINT - kancelář č. 20


www.czechpoint.cz/web/index.php

ZASTUPITELSTVO OBCE MOŘKOV VYDALO ÚZEMNÍ PLÁN

Projekt "Územní plán Mořkov" byl spolufinancován z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci

Integrovaného operačního programu.
www.strukturalni-fondy.cz/iop

Portál Ministerstva práce a sociálních věcí

www.mpsv.cz

HLEDÁTE FIRMU ?


www.edb.cz

KAM NA VÝLET

www.vyletnik.cz


www.beskydy.cz

Medard

www.chmi.cz/

www.policie.cz/clanek/uzemni-odbor-novy-jicin.aspx

Zdravotní pomůcky

www.heros-nj.cz

http://www.kr-moravskoslezsky.cz/

www.iporadna.cz

www.mvcr.cz

www.portal.gov.cz

www.isu.cz


www.epusa.cz

Návštěvnost stránek

221098
morkov_footer.png