Vítáme Vás na oficiálních stránkách obce Mořkov 

 

Mořkov

 

 

 

 

 

 

věnec.jpg

 

 

Přejeme všem občanům příjemné prožití adventu.

 

 

 

Oznamuje občanům, že sběrný dvůr bude v období vánočních svátků

ve dnech

24. prosince 2016 a 31. prosince 2016 uzavřen. Děkujeme za pochopení.

 

 

Dne 16. listopadu 2016 na 12. zasedání ZO bylo uděleno Čestné občanství

pplk. Josefu Černému in memoriam. Tuto cenu převzaly jeho děti:

pan Josef Černý a paní Dana Cabáková.

 

20161116_170801.jpg

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

    

 

Obecní knihovna

Oznamujeme čtenářům, že obecní knihovna je od  6. října 2016 otevřena již v nových prostorách původní budovy školy na ulici Sportovní 258. Vstup do původní budovy školy – obecní knihovny je od hlavní cesty. Otevřeno od 15:30 hod. do 18:00 hod.

 

knihovna.jpg

 

Otrav oxidem uhelnatým přibývá

 

Moravskoslezský kraj nás informoval, že přibývá otrav oxidem uhelnatým, a proto je na místě upozornit občany, aby nepodceňovali tento fakt. Náš kraj patří v počtu intoxikovaných na přední příčky v rámci republiky. Plynové kotle, krby, kamna, ohřívače vody, to jsou nejčastější zdroje tohoto nebezpečného plynu.

Nestačí jen papír od revizního technika, že kotel je v pořádku. Je třeba zohlednit i další podmínky, zejména zda je prostor dostatečně větrán. Právě větrání je nejdůležitější zejména nyní, kdy si lidé zateplují domy, utěsňují okna a výměna vzduchu v místnostech je minimální. Zástupce ředitele Hasičského záchranného sboru MSK Vladimír Vlček doporučuje, aby si lidé v domácnosti instalovali hlásiče, které je na případný únik plynu upozorní. Jejich instalace není složitá.

Ivana Váňová, starostka

 

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových

Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2

 

 

Výzva

podle § 65 odst. 3 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon,

vlastníkům nemovitých věcí a dalším oprávněným,

kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě

 

 

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových vyzývá podle ust. § 65 odst. 3 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, vlastníky nemovitých věcí a další oprávněné osoby, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě, jak vyžaduje katastrální zákon, aby se přihlásili ke svému vlastnictví uvedené nemovité věci u místně příslušného pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových.

 

Seznam nemovitých věcí, jichž se tato výzva týká, je zveřejněn na webových stránkách Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových www.uzsvm.cz v sekci „Nabídka majetku“, v části „Nedostatečně určitě identifikovaní vlastníci“.

 

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových tímto upozorňuje na skutečnost, že pokud se vlastník nemovité věci nepřihlásí ve lhůtě stanovené v ust. § 1050 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tj. do 31.12.2023, má se za to, že ji opustil. Potom ve smyslu ust. § 1045 odst. 2 tohoto zákona připadne opuštěná nemovitá věc do vlastnictví státu.

 

V Praze dne 6.3.2014

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                   Ing. Miloslav Vaněk v.r.

                                                                                         generální ředitel

 

                                                                                                                                                                                

     

 

Jak třídit odpady


www.jaktridit.cz

Buďte obezřetní při uzavírání smluv!!!

http://stop-prolux.webnode.cz/obcanske-sdruzeni-stop/

http://www.linka199.cz/

www.dtest.cz

TOPENÍ - dotace z MSK pokračují

www.lokalni-topeniste.cz

PROGRAM NA PODPORU VÝMĚNY KOTLŮ NA TUHÁ PALIVA V MSK

www.gienger.cz

www.gienger.cz

PRVNÍ STŘECHA V OBCI

Naše obec byla zařazena do akce společnosti Tondach výrobce pravé pálené krytiny PRVNÍ STŘECHA V OBCI. Zájemci využijte této příležitosti, zaregistrujte se na www.tondach.cz/1.strecha a získejte mimořádnou slevu na vaši střechu.

www.tondach.cz/1.strecha

5. 12. Jitka

Zítra: Mikuláš

HLÁŠENÍ ROZHLASU

Hlášení rozhlasu si můžete poslechnout ZDE

INTERNETOVÉ VYSÍLÁNÍ

PRACOVIŠTĚ Czech POINT - kancelář č. 20

www.czechpoint.cz/web/index.php

ZASTUPITELSTVO OBCE MOŘKOV VYDALO ÚZEMNÍ PLÁN

 

Projekt "Územní plán Mořkov" byl spolufinancován z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci

Integrovaného operačního programu.
www.strukturalni-fondy.cz/iop

Portál Ministerstva práce a sociálních věcí

www.mpsv.cz

HLEDÁTE FIRMU ?


www.edb.cz

NOVOJIČÍNSKO

http://www.i-novojicinsko.cz/

 

KAM NA VÝLET

www.vyletnik.cz


www.beskydy.cz

Medard

www.chmi.cz/

www.policie.cz/clanek/uzemni-odbor-novy-jicin.aspx

 

ZDRAVOTNÍ POMŮCKY

www.heros-nj.cz

http://www.kr-moravskoslezsky.cz/

www.iporadna.cz

www.mvcr.cz

www.portal.gov.cz

www.isu.cz

www.epusa.cz

Návštěvnost stránek

310351
morkov_footer.png