Vítáme Vás na oficiálních stránkách obce Mořkov 

 

Mořkov

 

 

 

 

  

U P O Z O R N Ě N Í – V Ý Z V A

Silnice II/483 – rekonstrukce mostu ev. č. 483-001

přes potok Zrzávka v obci Hodslavice

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

V obci Hodslavice je v příštích letech (nejdříve však v roce 2018) plánována oprava mostu. Za naši obec jsme byli vyzváni, abychom se vyjádřili ke stavebnímu řízení a zvláště, abychom dali souhlas k navržené objízdné trase. Souhlas jsme však nedali s ohledem na naše občany, kteří dojíždějí do zaměstnání, směr Valašské Meziříčí. Přesto že již proběhlo jednání ohledně objízdných tras se Správou silnic, Policií, zástupci autobusové dopravy, obcí Hodslavice a odborem dopravy je naši snahou vyjednat našim občanům (oprávněným žadatelům) podmínky smět využít objízdnou trasu určenou autobusové dopravě. Termín opravy mostu není dosud určen, dle projektové dokumentace však potrvá 6 – 7 měsíců.

Vyzývám občany Mořkova, kteří dojíždějí do svého zaměstnání směr Valašské Meziříčí, aby se přihlásili na Obci Mořkov u paní Hořelkové, osobně nebo tel: 556 719 098, 739 623 908 nebo emailem na horelkova@obec-morkov.cz, a nahlásili své jméno, bydliště, adresu zaměstnání, mob. číslo a SPZ svého vozu a typ vozu v termínu do 8. února 2017. Pokusíme se dále vyjednávat a zajistit alespoň pro Vás povolení smět využívat objízdnou trasu při cestě do a ze zaměstnání. Pokud se nám podaří zajistit pro Vás povolení využívat objízdnou trasu, bude to výhradně na konkrétní auto a osobu. Proto potřebujeme Vaši zpětnou informaci již nyní. Jakýkoliv další případ povolení se bude obtížně vyřizovat. Informujte o tomto sdělení také své známé, kterých by se to mohlo týkat.

Ivana Váňová, starostka

 

 

PLESY V OBCI MOŘKOV

 

      14.1.2017 - Hasičský ples - sál ve SD

        21.1.2017 - Orelský ples - sál v Orlovně

                28.1.2017 - 60. Zemědělský ples - sál ve SD

  3.2.2017 - Školní ples - sál ve SD

                   5.2.2017 - Dětský maškarní ples - sál ve SD

     10.2.2017 - Řeznický ples - sál ve SD

       11.2.2017 - Ples důchodců - sál ve SD

         25.2.2017 - Pochování basy - sál ve SD

 

  

 

 

 

 

 

    Otrav oxidem uhelnatým přibývá

 

Moravskoslezský kraj nás informoval, že přibývá otrav oxidem uhelnatým, a proto je na místě upozornit občany, aby nepodceňovali tento fakt. Náš kraj patří v počtu intoxikovaných na přední příčky v rámci republiky. Plynové kotle, krby, kamna, ohřívače vody, to jsou nejčastější zdroje tohoto nebezpečného plynu.

Nestačí jen papír od revizního technika, že kotel je v pořádku. Je třeba zohlednit i další podmínky, zejména zda je prostor dostatečně větrán. Právě větrání je nejdůležitější zejména nyní, kdy si lidé zateplují domy, utěsňují okna a výměna vzduchu v místnostech je minimální. Zástupce ředitele Hasičského záchranného sboru MSK Vladimír Vlček doporučuje, aby si lidé v domácnosti instalovali hlásiče, které je na případný únik plynu upozorní. Jejich instalace není složitá.

Ivana Váňová, starostka

 

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových

Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2

 

 

Výzva

podle § 65 odst. 3 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon,

vlastníkům nemovitých věcí a dalším oprávněným,

kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě

 

 

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových vyzývá podle ust. § 65 odst. 3 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, vlastníky nemovitých věcí a další oprávněné osoby, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě, jak vyžaduje katastrální zákon, aby se přihlásili ke svému vlastnictví uvedené nemovité věci u místně příslušného pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových.

 

Seznam nemovitých věcí, jichž se tato výzva týká, je zveřejněn na webových stránkách Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových www.uzsvm.cz v sekci „Nabídka majetku“, v části „Nedostatečně určitě identifikovaní vlastníci“.

 

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových tímto upozorňuje na skutečnost, že pokud se vlastník nemovité věci nepřihlásí ve lhůtě stanovené v ust. § 1050 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tj. do 31.12.2023, má se za to, že ji opustil. Potom ve smyslu ust. § 1045 odst. 2 tohoto zákona připadne opuštěná nemovitá věc do vlastnictví státu.

 

V Praze dne 6.3.2014

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                   Ing. Miloslav Vaněk v.r.

                                                                                         generální ředitel

 

                                                                                                                                                                                

     

 

 moravskoslezsky-kraj-logo.png

 

 

Jak třídit odpady


www.jaktridit.cz

Buďte obezřetní při uzavírání smluv!!!

http://stop-prolux.webnode.cz/obcanske-sdruzeni-stop/

http://www.linka199.cz/

www.dtest.cz

TOPENÍ - dotace z MSK pokračují

www.lokalni-topeniste.cz

PROGRAM NA PODPORU VÝMĚNY KOTLŮ NA TUHÁ PALIVA V MSK

www.gienger.cz

www.gienger.cz

PRVNÍ STŘECHA V OBCI

Naše obec byla zařazena do akce společnosti Tondach výrobce pravé pálené krytiny PRVNÍ STŘECHA V OBCI. Zájemci využijte této příležitosti, zaregistrujte se na www.tondach.cz/1.strecha a získejte mimořádnou slevu na vaši střechu.

www.tondach.cz/1.strecha

24. 1. Milena

Zítra: Miloš

HLÁŠENÍ ROZHLASU

Hlášení rozhlasu si můžete poslechnout ZDE

INTERNETOVÉ VYSÍLÁNÍ

PRACOVIŠTĚ Czech POINT - kancelář č. 20

www.czechpoint.cz/web/index.php

ZASTUPITELSTVO OBCE MOŘKOV VYDALO ÚZEMNÍ PLÁN

 

Projekt "Územní plán Mořkov" byl spolufinancován z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci

Integrovaného operačního programu.
www.strukturalni-fondy.cz/iop

Portál Ministerstva práce a sociálních věcí

www.mpsv.cz

HLEDÁTE FIRMU ?


www.edb.cz

NOVOJIČÍNSKO

http://www.i-novojicinsko.cz/

 

KAM NA VÝLET

www.vyletnik.cz


www.beskydy.cz

Medard

www.chmi.cz/

www.policie.cz/clanek/uzemni-odbor-novy-jicin.aspx

 

ZDRAVOTNÍ POMŮCKY

www.heros-nj.cz

http://www.kr-moravskoslezsky.cz/

www.iporadna.cz

www.mvcr.cz

www.portal.gov.cz

www.isu.cz

www.epusa.cz

Návštěvnost stránek

325023