Obec Mořkov
Moravskoslezký kraj
mapa
počet obyvatel
2505
nadmořská výška
357 metrů
Napište nám Sledujte nás na facebooku Fotogalerie

Fulltextové vyhledávání

Změna velikosti písma

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Drobečková navigace

Úvod > Rozvoj obce > Územní plán > Aktuálně pořizovaná Změna č. 1 Územního plánu Mořkov

Aktuálně pořizovaná Změna č. 1 Územního plánu Mořkov

Návrh Změny č. 1 Územního plánu Mořkov

Městský úřad Nový Jičín, odbor územního plánování a stavebního řádu, jako úřad územního plánování a pořizovatel územně plánovací dokumentace pro obec Mořkov zahajuje dle ustanovení § 52 odst. 1 stavebního zákona řízení o upraveném a posouzeném návrhu Změny č.1 Územního plánu Mořkov, řešící zejména změnu vymezení zastavitelné plochy technické infrastruktury pro čistírnu odpadních vod. Zpracování je provedeno nad obnoveným katastrálním operátem. Změna č.1 Územního plánu Mořkov bude vydávána formou opatření obecné povahy podle ustanovení §§ 171 – 174 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.  Veřejné projednání návrhu Změny č.1 Územního plánu Mořkov se uskuteční dne 18. 1. 2018 v 16:00 hodin ve Společenském domě, Horní č. 10, 742 72  Mořkov.

Úplné znění návrhu Změny č.1 Územního plánu Mořkov s odůvodněním je v souladu s § 20 odst. 1 a § 52 stavebního zákona vystaveno k veřejnému nahlédnutí ode dne vyvěšení veřejné vyhlášky tj. od 15. 12. 2017 do 25. 1. 2018.

- v tištěné podobě u pořizovatele na Městském úřadě Nový Jičín, na odboru územního plánování a stavebního řádu, Masarykovo nám. 1/1, 741 01 Nový Jičín, kancelář č.039 (v úředních hodinách, jinak dle dohody na tel.: 556 768 206) a na Obecním úřadě v Mořkově, Horní č. 10, 742 72 Mořkov (v úředních hodinách, jinak dle dohody na tel.: 556 759 354)

- způsobem umožňujícím dálkový přístup na webové adrese https://www.novyjicin.cz/ v sekci Městský úřad – Územní plánování – Aktuálně pořizované územně plánovací dokumentace – Obec Mořkov odkaz: https://www.novyjicin.cz/uzemni-planovani/aktualne-porizovane-uzemne-planovaci-dokumentace/ nebo zde:

 

 

 

Změna č. 1 ÚP Mořkov_A. Textová část + Odůvodnění_B. Textová část (včetně srovnávacího textu).pdf

A. Grafická část - formou průsvitek

A.1 Základní členění území.pdf + příslušná A. 1 legenda.pdf

A.2 Hlavní výkres - urbanistická koncepce.pdf + příslušná A.2 legenda.pdf

A.3 Hlavní výkres - doprava.pdf + příslušná A.3 legenda.pdf

A.4 Hlavní výkres - vodní hospodářství.pdf + příslušná A.4 legenda.pdf

A.5 Hlavní výkres - energetika, spoje.pdf + příslušná A.5 legenda.pdf

A.6 Veřejně prospěšné stavby, opatření a asanace.pdf + A.6 legenda.pdf

B. Grafická část odůvodnění - formou průsvitek

B.1 Koordinační výkres.pdf + příslušná B.1 legenda.pdf

B.2 Výkres předpokládaných záborů půdního fondu.pdf + příslušná B.2 legenda.pdf

Upozornění:  Podle ustanovení § 52 odst. 2 stavebního zákona námitky proti návrhu územního plánu mohou podat pouze vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení, oprávněný investor a zástupce veřejnosti (dále jen „dotčené osoby“). Podle ustanovení § 52 odst. 3 stavebního zákona nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného projednání tj. do 25. 1. 2018 může každý uplatnit své připomínky a dotčené osoby námitky, ve kterých musí uvést odůvodnění, údaje podle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva a vymezit území dotčené námitkou.  Dotčené orgány a krajský úřad jako nadřízený orgán uplatní ve stejné lhůtě tj. do dne 25. 1. 2018 stanoviska k částem řešení, které byly od společného jednání změněny.  K veřejnému projednání jsou přizváni obec Mořkov, dotčené orgány, krajský úřad a sousední obce.  Při veřejném projednání se stanoviska, námitky a připomínky uplatňují písemně a musí být opatřeny identifikačními údaji a podpisem osoby, která je uplatňuje.  Písemná stanoviska, připomínky a námitky lze uplatnit u pořizovatele do 25. 1. 2018, adresa Městský úřad Nový Jičín, odbor územního plánování a stavebního řádu, Masarykovo nám. 1/1, 741 01 Nový Jičín, datová schránka „ywmb4nc“.  K později uplatněným stanoviskům, připomínkám a námitkám se nepřihlíží.  Nepřihlíží se také ke stanoviskům, námitkám a připomínkám ve věcech, o kterých bylo rozhodnuto při vydání Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje.  Při veřejném projednání proběhne výklad územně plánovací dokumentace.

 

 

 

 moravskoslezsky-kraj-logo.png

TOPENÍ - dotace z MSK pokračují

www.lokalni-topeniste.cz

 

18. 12. Miloslav

Zítra: Ester

HLÁŠENÍ ROZHLASU

Hlášení rozhlasu si můžete poslechnout ZDE

INTERNETOVÉ VYSÍLÁNÍ

PRACOVIŠTĚ Czech POINT - kancelář č. 20

www.czechpoint.cz/web/index.php

ZASTUPITELSTVO OBCE MOŘKOV VYDALO ÚZEMNÍ PLÁN

Projekt "Územní plán Mořkov" byl spolufinancován z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci

Integrovaného operačního programu.
www.strukturalni-fondy.cz/iop

 Počasí Mořkov

Medard

 

www.policie.cz/clanek/uzemni-odbor-novy-jicin.aspx

Počasí

Pondělí Skoro jasno 0/-3 °C
Úterý Polojasno 0/-4 °C
Středa Jasno 0/-4 °C
Čtvrtek Oblačno až zataženo s občasným deštěm 1/-4 °C

Návštěvnost stránek

430823